THIẾT KẾ LANDING PAGE CHUẨN SEO

Về việc sử dụng Landing Page (trang đích) đang là xu hướng làm website trong những năm gần đây.

Landing Page đóng vai trò là đích đến của khách hàng tiềm năng khi họ click từ công cụ tìm kiếm hoặc trên các mẫu quảng cáo mà doanh nghiệp triển khai để thu hút khách hàng tiềm năng.

Thiết kế Landing Page Chuyên Nghiệp đánh giá sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp và một Landing Page đẹp, chuyên nghiệp giúp tăng lượng chuyển đổi từ khách hàng tiềm đang năng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trở thành khách hàng thân thiết của doanh nghiệp (Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ).

Landingpage

1.200.0001.500.000/ Dự Án

  • tick icon Tên miền : 1
  • tick icon Source : 1
  • tick icon Chỉnh sửa 2 lần

BẢNG GIÁ GÓI THIẾT KẾ & QUẢN TRỊ COMBO

OPTION 1

5.000.000/ 1 Năm

* Tiết kiệm đến 5 Triệu VNĐ, Chỉ giành cho khách hàng đã thiết kế tại Webdocquyen

  • tick icon Web nhiều trang : 1
  • tick icon Domain : 2
  • tick icon Landing Page : 1
  • tick icon Quản trị web : 6 Tháng

OPTION 3

4.500.000/ 1 Năm

* Tiết kiệm 1 Triệu 500k

  • tick icon Domain : 5
  • tick icon Landing Page : 5
  • tick icon Quản trị web : 2 Tháng / LDP